За РАВНОВЕСИЕТО между професионалния и личния живот

октомври 5, 2022
Antonina_Kardasheva_Instagram.jpg

Всички се вълнуваме от актуалната тема:

Как се постига равновесие и удовлетвореност като професионалист и родител в динамично променящото се ежедневие?

Знаем, че равновесието се постига когато можем да координираме процеси, да се адаптираме към средата, познаваме правата си и синхронизираме отношения: лични, семейни и социални, и ефективно управляваме емоции.

Знанието как да постигнете равновесие между грижи за семейството, децата и работата, между емоциите и поддържане на здравословни взаимоотношения, между променящата се среда и все не стигащото време, между вашето лично и семейно благополучие, са теми, които специално подготвихме за вас.

Академия „Архитектура на знанието“ има удоволствието на 15.10.2022г. да ви покани да участвате в бутиково обучение на тема  „За равновесието между професионалния и личен живот“.

В програмата на авторското обучение е включен модул и към изясняване на правните аспекти за гарантиране на равновесие между професионален и личен живот за работещи родители и самоосигуряващи се лица. В модулът ще се проследят най-новите положения в Кодекса на труда отнасящи се до въвеждането на предвидими условия на труд, ползване на отпуск за гледане на дете, полагане на грижи за роднини по медицински причини, работа от разстояние и гъвкаво работно време, развитие на професионалните умения, закрила на жените, децата в неравностойно положение, както и полагане на допълнителен труд.

Обучението е с продължителност 4 часа от 14.00 до 18.00 часа, с втора част коктейл от 18.00 до 19.30 ч. за всички учатници.

Обучението е предназначено за работещи родители, мениджъри, работодатели, самоосигуряващи се лица.

 

Място на провеждане: гр. София, ул. „Мизия“ № 23, 

Event Center „Мissia 23“  

Продължителност: 14:00 – 18:00 ч.

Коктейл: 18 ч. – 19.30 ч.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ